.
 

  

Czyny o charakterze szczególnym /A/
Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych /B/
Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych /C/
Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach /D/
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości /E/
Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania /F/
Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych /G/
Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym /H/
Przewóz osób /J/
Naruszenia, którym przypisano zerową wartość punktową /K/

Punkty karne /ruch drogowy/

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

1

2

3

4

5

A

Czyny o charakterze szczególnym

01

Popełnienie przestępstwa drogowego

art. 173, 174, 177 § 1

lub 2, art. 355 § 1 lub

2 k k.

 

10

02

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

 

6

03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

art. 87 § 1 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

04

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 93 § 1 k.w.

art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

10

05

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

art. 178a § 1 lub 4 k.k.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

10

06

Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

 

6

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

B

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym

art. 97, 90 albo 86 § 1

lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

10

02

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

art. 97, 90 albo 86 § 1

lub 2 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p r.d.

10

03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych

art. 90 albo 86 § 1 lub

2 k.w.

art. 26 ust. 1 p.r.d.

10

04

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd

art. 90 albo 86 § 1 lub

2 k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

10

05

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby

o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

art. 90 albo 86 § 1 lub

2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

10

06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

art. 90 albo 86 § 1 lub

2 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p r.d.

6

07

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

art. 90 albo 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 2 p r.d.

5

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

C

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli

ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 109 ust. 1 i 3 lub

§ 111 ust. 2 lub

3 z.s.d.

8

 

Niezastosowanie się do:

02

– sygnałów świetlnych

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 95–98, § 102 ust. 2,

§ 104 lub § 106 z.s.d.

6

03

– sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

§ 108 ust. 2–5 z.s.d.

6

04

– sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 109 z.s.d. lub art. 129

ust. 2 pkt 1 lub 7 p r.d.

6

 

Niestosowanie się do znaków:

05

– B-2 „zakaz wjazdu”

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 17 ust. 1 z.s.d.

5

06

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

§ 16 z.s.d.

5

07

– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22

„zakaz skręcania w prawo”

§ 22 ust. 1 z.s.d.

5

08

– C-1 do C-12 „nakaz jazdy ...”

§ 35 lub 36 z.s.d.

5

09

– F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy

z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

§ 72 ust. 1 lub 2 albo § 75 z.s.d.

5

10

– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”

§ 87 z.s.d.

5

11

– P-4 „linia podwójna ciągła”

§ 86 ust. 5 z.s.d.

5

12

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

§ 25 z.s.d.

4

13

– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu ...”

§ 18 ust. 1–8 z.s.d.

3

14

– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu ...”

§ 19 lub § 20 z.s.d.

2

15

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

art. 90, 92 § 1 k.w.

 

1

16

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

art. 92 § 1 k.w.

§ 21 ust. 1 pkt 1

i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.

2

 

Niestosowanie się do znaków:

17

D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,

albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2

ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.

5

18

P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20

„koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

art. 90 lub 92 § 1 k.w.

§ 90 ust. 2 i § 92 albo

§ 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.

5

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

D

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów
 

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu:

01

– na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

art. 90 k.w.

art. 25 ust. 1 p.r.d.

6

02

– na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

§ 5 ust. 5–7 albo § 21

ust. 1 pkt 2 z.s.d.

6

03

– pojazdom szynowym

art. 25 ust. 2 lub

art. 16 ust. 6 p.r.d.

6

04

– rowerzystom

art. 27 ust. 1–3 p.r.d.

6

05

– podczas zmiany pasa ruchu

art. 22 ust. 4 p.r.d.

5

06

– w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

art. 25 ust. 3 p.r.d.

5

07

– podczas włączania się do ruchu

art. 17 ust. 2 p.r.d.

5

08

– podczas cofania

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

4

09

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 90 k.w.

art. 9 p.r.d.

5

10

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 22 ust. 6 p.r.d. albo

§ 22 ust. 5 z.s.d.

5

11

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 22 ust. 5 p.r.d.

2

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

– powyżej 50 km/h

art. 92a k.w.

albo

art. 97 k.w.

art. 20, art. 31 ust. 1

pkt 1, art. 63 ust. 2

pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p r.d.

albo § 27, § 31 ust. 1

lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.

albo

art. 21 ust. 4 p.r.d.

10

02

– od 41 do 50 km/h

8

03

– od 31 do 40 km/h

6

04

– od 21 do 30 km/h

4

05

– od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

 

Kod

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Liczba punktów

F

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

01

Nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

art. 90 k.w.

art. 24 ust. 1 p.r.d.

5

02

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 3–5 p.r.d.

3

 

Naruszenie zakazu wyprzedzania:

03

– na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

art. 97 k.w.

art. 27 ust. 4 p.r.d.

10

04

– przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p r.d.

5

05

– na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p r.d.

5

06

– na skrzyżowaniach

art. 24 ust. 7 pkt 3 p r.d.

5

07

– na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 3 pkt 3 p r.d.

5

08

– na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

art. 28 ust. 6 w zw.

z art. 28 ust. 3 pkt 3 p r.d.

5

09

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26

„zakaz wyprzedzania”

art. 92 § 1 k.w.

§ 23 ust. 1–3 z.s.d.

5

10

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 90 lub art. 97 k.w.

art. 24 ust. 6 p.r.d.

3

11

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 11 p.r.d.

3

Ciąg dalszy tabeli /punkty karne/