.
 

  

Punkty karne

 

W ciągu roku kierujący może uzyskać 24 punkty karne. Jeżeli jednak kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień. W stosunku do osoby, która posiada prawo jazdy dłużej niż jeden rok
i przekroczy 24 punkty, kierowana jest jedynie na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny).
Punkty karne nie są karą, a jedynie formą ewidencji kierowców którzy popełniają wykroczenia.
Raz na 6 miesięcy kierujący, którzy zbliżą się do liczby 24 punków karnych mogą odbyć szkolenie w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego po którym odpisuje się im 6 punktów karnych. Warto o tym pamiętać z uwagi na kilka istotnych aspektów:
po przekroczeniu 24 punktów karnych policjant kontrolujący zatrzyma prawo jazdy uniemożliwiając dalsze kierowanie pojazdem,
po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany do poddania się badaniu psychologicznemu oraz zdać egzamin państwowy, w zakres którego wchodzi część teoretyczna i praktyczna kursu na prawo jazdy.

Od 1.01.2003r. obowiązuje nowe Rozporządzenie MSWiA z dnia 20.12.2002r. w sprawie ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Zmienił się przede wszystkim katalog czynów - wykroczeń w ruchu drogowym, podlegających rejestracji i ewidencji prowadzonej przez Policję.

Do tej pory, do ewidencji wpisywani byli tylko ci kierowcy, którzy naruszyli niektóre (ściśle określone) przepisy ruchu drogowego. Pozostałe wykroczenia (np. jazda bez zapiętych pasów, kierowanie pojazdem bez uprawnień, nieprawidłowy przewóz ładunków i wiele innych) nie podlegały punktacji.

Od 01.01.2003r. Policja wpisuje do ewidencji wszystkie wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami. Ich wartość (w przedziale od 1 do 10 punktów) jest ściśle określona, co oznacza m. in., iż funkcjonariusz nie ma wpływu na ilość przyznawanych punktów.

Jeżeli kierujący pojazdem jednym czynem naruszy więcej niż jeden przepis prawa drogowego, do ewidencji wpisuje się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu z nich wartość punktową (punkty "sumują się"). Oznacza to także, iż jednym "wyczynem" można przekroczyć dopuszczalny limit punktów karnych, np.:
ominięcie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszych - 10 pkt,
+ przekroczenie o 51 km/h dopuszczalnej w tym miejscu prędkości - 10 pkt,
+ jazda bez włączonych świateł w nocy - 4 pkt,
+ przewożenie w pojeździe dziecka bez fotelika - 3 pkt,
+ prowadzenie rozmowy przez telefon komórkowy - 0 pkt,
+ niezapięte pasy bezpieczeństwa - 2 pkt
Razem - 29 punktów.

W takim przypadku, funkcjonariusz na mandacie karnym wpisze kierującemu łączną ilość punktów, które zostaną mu naliczone.

Poprzednio, jeżeli kierujący jednym czynem naruszył kilka przepisów prawa drogowego, w ewidencji ujmowane było tylko jedno wykroczenie - mające największą wartość punktową.

Nie zmieniły się przepisy dotyczące dobrowolnego uczestniczenia w szkoleniu, którego odbycie powoduje zmniejszenie liczby punktów karnych o 6. Prowadzone one są w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (na terenie  powiatu.) W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na pół roku; nie mogą z niego skorzystać osoby należące do grupy tzw. "młodych kierowców" - tj.. mające uprawnienia do kierowania krócej niż 1 rok.

Nie zmienił się również sposób "przedawnienia" punktów. W dalszym ciągu, po roku czasu od popełnienia wykroczenia punkty są anulowane - pod warunkiem, że w tym czasie nie zostanie przekroczony dopuszczalny limit, który nadal wynosi:
20 punktów - dla tzw. "młodych kierowców"
24 punkty - dla pozostałych kierowców.

Osoby zainteresowane swoim statusem w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego mogą zgłosić się osobiście (z dokumentem tożsamości) do każdej komendy miejskiej/powiatowej na terenie województwa , gdzie uzyskają taką informację.  /WKP/


TARYFIKATOR PUNKTÓW KARNYCH

LICZBA PUNKTÓW

WYKROCZENIE

 

 

10

spowodowanie zagrożenia życia ludzi i ich mienia lub
spowodowanie uszkodzenia ciała innych uczestników ruchu
lub mienia (chodzi o wypadek dwóch i więcej pojazdów);
nieudzielanie pomocy ofiarom wypadku;
omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i
zatrzymał się, by przepuścić pieszych;
kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2
promila) lub środka podobnie działającego;
przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/godz.
 

9

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio
przed nimi;
 

 

8

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu;
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu
przez jezdnię przez kierowcę skręcającego w drogę
poprzeczną;
niezatrzymanie pojazdu przed przechodzącą przez jezdnię
osobą niepełnosprawną albo niewidomą;
niezatrzymanie pojazdu mimo otrzymania takiego sygnału od
osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego;
przekroczenie prędkości o 41-50 km/godz.
 

 

 

7

spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (chodzi o tzw. kolizje drogowe);
niezastosowanie się do sygnałów świetlnych, np. przejazd na czerwonym świetle;
niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym lub jego kontroli m.in. policjantów, strażników granicznych, żołnierzy, kolejarzy i drogowców (trzy ostatnie kategorie tylko w szczególnych wypadkach);
niestosowanie się do znaku "zakaz wjazdu";
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu;
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
lub rowerzystom;
przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/godz.
 

 

 

 

 

 

 

5

niezastosowanie się do znaków "zakaz ruchu w obu
kierunkach", "zakaz skrętu w lewo", "zakaz skrętu w prawo", "nakaz jazdy", "strzałka kierunkowa" oraz przejechanie podwójnej linii ciągłej;
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w trakcie cofania;
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa
ruchu;
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (w razie przecinania
się kierunków jazdy) w miejscach, które nie są
skrzyżowaniami, np. na placu;
nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu; nieułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym, np. karetkom na sygnale;
naruszenie zakazu zawracania;
spowodowanie niebezpiecznej sytuacji wynikającej z
nieupewnienia się, czy można bezpiecznie wyprzedzać;
naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do
wierzchołka wzniesienia;
naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych
znakami ostrzegawczymi;
naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach;
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi;
naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach
tramwajowych i bezpośrednio przed nimi;
nieprzestrzeganie znaków "zakazu wyprzedzania".
 

4

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania;
niezastosowanie się do znaku "pierwszeństwa dla
nadjeżdżających z przeciwka";
przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-30 km/godz.;
niestosowanie się do obowiązku używania wymaganych
przepisami świateł podczas jazdy od zmierzchu do świtu.
 

 

3

wyprzedzanie z niewłaściwej strony;
pozostawienie pojazdu na drodze bez wymaganego
przepisami oświetlenia;
naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub
autostradzie;
umieszczanie w lub na samochodzie urządzeń stanowiących
wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających
niebieskie lub czerwone sygnały świetlne (tzw. koguty) albo
sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie;
wyposażenie pojazdu w antyradar albo przewożenie go w
stanie gotowym do natychmiastowego użycia;
lekceważenie znaków "zakaz wjazdu" dla poszczególnych
typów pojazdów, np. motocykle, ciągniki, samochody
ciężarowe.

 

 

 

2

przekroczenie prędkości o 11-20 km/godz.;
jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym;
niewłączenie świateł podczas jazdy we mgle i w warunkach
zmniejszonej przejrzystości powietrza;
niewłączenie świateł podczas jazdy w dzień od 1 października do ostatniego dnia lutego;
niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania
wymaganych przepisami świateł w tunelu;
niewłączenie świateł przez motocyklistę;
nadużywanie świateł przeciwmgłowych (przednich lub
tylnych);
omijanie pojazdu z niewłaściwej strony; naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście, na wiadukcie;
niezastosowanie się do znaków zakazu wjazdu dla pojazdów o konkretnych wymiarach lub wadze.
 

1

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 6-10 km/godz.;
niestosowanie się do pozostałych, nie wyszczególnionych
powyżej znaków i sygnałów drogowych, na przykład
nieprzestrzegania zakazu używania sygnału dźwiękowego;
naruszenie zakazu zatrzymywania lub postoju;
kierowanie pojazdem, który nie jest dopuszczony do ruchu.